Thursday, January 13, 2011

Welcome backKing Kenny , masih dalam proses menlakukan revolusi pembentukan semula The Kop jika tahun dapat menamatkan BPL ditangga ke 7 atau 8 itu sudah cukup realistic berdasarkan apa yang berlaku ketika ini.

No comments: